کرونای امیکرون از موش ها آمده است
کرونای امیکرون از موش ها آمده است

کرونای امیکرون از موش ها آمده است

همان طور که می‌دانید، سویه «اومیکرون» به دلیل سرعت انتقال بالا در کشورهای زیادی شیوع پیدا‌کرده و همین سویه اکثر مبتلایان کرونا در سراسر جهان را شامل می‌شود. حال بر اساس خبری که به تازگی منتشر شده‌است ، محققان چینی در بررسی‌های جدید خود متوجه شدند که کرونای «اومیکرون»، پیش از جهش در بدن موش ها قرار داشته و پس از آن به انسان‌ها سرایت کرده است.

بر اساس این خبر، اگر این موضوع توسط سایر محققان نیز به تایید برسد، پیامدهای انتشار سویه «اومیکرون» در میان میزبانان غیر انسانی در پیشگیری و کنترل اپیدمی، چالش‌های زیادی را به همراه خواهد داشت. همچنین اگر سویه «اومیکرون» قادر باشد از یک جونده به انسان انتقال پیدا کند، به احتمال زیاد گونه‌های بیشتری از آن در میان حیوانات در حال گردش است.

پروفسور «Jianguo Xu» از موسسه ملی کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر چین، با پشتیبانی از این ایده عنوان کرد: «موش‌ها محتمل‌ ترین ناقلان سویه «اومیکرون» محسوب می‌شوند. البته برای تایید این موضوع باید تحقیقات بیشتری به انجام برسد»

بر اساس نتیجه نمودار جهش، حاکی از آن است‌که ویروس توانسته‌ برای آلوده‌کردن سلول‌های موش سازگاری پیدا کند. با توجه به مقیاس زمانی، احتمالا سویه «اومیکرون» از اواسط سال ۲۰۲۰ در حال گردش بوده و این فرضیه که سویه «اومیکرون» احتمالا در گونه‌های حیوانی و غیر انسانی تکامل پیدا کرده است را تایید می‌کند.

به هر روی ، محققان معتقدند که ویروس کرونا در طول زمان ، قبل از اینکه از طریق بیماری مشترک میان انسان و دام به انسان انتقال یابد توانسته‌جهش‌ ها را در موش‌ها انباشته‌ کند.

لینک در گوگل

تیم تحریریه صتک نیوز

کرونای امیکرون از موش ها آمده‌است