عکس پل قدیم دزفول روی اسکناس در زمان پهلوی

بازدیدها: ۰

عکس پل قدیم دزفول روی اسکناس در زمان پهلوی

عکس پل قدیم دزفول روی اسکناس در زمان پهلوی