صتک کالا لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
فیلتر ممبران فیلم تک فیلتر ممبران فیلم تک 235000 235000
فیلتر سختی گیر پلی فسفات آکورد فیلتر سختی گیر پلی فسفات آکورد 35000 35000
مغزی بزرگ شیر دستگاه تصفیه آب مغزی بزرگ شیر دستگاه تصفیه آب 48000 48000
فیلتر مینرال فیلتر مینرال 38000 38000
فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش مگناتک فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش مگناتک 390000 390000
فیلتر مرحله سوم یک میکرون آکواجوی فیلتر مرحله سوم یک میکرون آکواجوی 35000 35000
فیلتر مرحله دوم کربن فعال آکواجوی فیلتر مرحله دوم کربن فعال آکواجوی 70000 70000
فیلتر مرحله اول پنج میکرون آکواجوی فیلتر مرحله اول پنج میکرون آکواجوی 35000 35000
فیلتر مینرال کربن ZZ فیلتر مینرال کربن ZZ 50000 50000
مغزی بزرگ شیر اهرمی دستگاه تصفیه آب مغزی بزرگ شیر اهرمی دستگاه تصفیه آب 62000 62000